Циклично хранене /периодично гладуване/ – същност, разновидности, ползи